Priser

Fuldtidsplads    (45 timer)                       2029 kr.
 
Deltidsplads      (35 timer)                       1829 kr.
 
 
 
Prisen er Jeres forældrebetaling.
Derudover kommer tilskuddet fra kommunen, som pr. 1/1-2021 lå på 6020 kr for en fuldtids- og deltidsplads (35 timer). Pr 1/1-2022 stiger tilskuddet til 6088 kr, så den månedlige betaling vil derefter lyde på 8117 kr. 
 
Forældrebetaling opkræves forud månedsvis og betales den sidste hverdag i måneden, så den står på min konto 1. bankdag i efterfølgende måned.
Betalingen er den samme under ferie og sygdom. 
Der betales for alle 12 måneder.
Prisændringer kan forekomme hvert år til 1/1.
Der gives søskenderabat.