Ledige pladser

Næste ledige plads er                  nu og igen 1/6-2021
 
Fremtidige pladser i pasningsordningen:
 
May starter i børnehave                  01/06-2021
Silas starter i børnehave                 01/04-2022
Hjalte starter i børnehave               15/01-2023
 
Det er muligt at blive skrevet op i pasningsordningen. 
Jeg er godkendt til 5 børn.